Đọc Truyện Artbook của Ban ! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Artbook của Ban !

Tác giả: Ka_ga_ban

Đọc Truyện

Ban vẽ xấu ! Ban biết điều đấy ! Cơ mà kệ đi , Ban muốn làm một artbook của riêng mình trên watt ! Các readers của Ban thấy có chỗ không đẹp thì chỉ tận tình nhé !
KAGABAN thích vẽ !

Loading...