Đọc Truyện artbook - TruyenFun.Com

Đọc Truyện artbook

Tác giả: _-RainRain-_

Đọc Truyện

Xin chào, đây là thế giới nhỏ của tớ nơi tớ vẽ ra những bức tranh nhỏ xinh

Highest rank in #artbook : 1 (15/12/2018)
Highest rank in #draw : 2 (18/9/2018)
Love u ~