Đọc Truyện [AOV] [Long fic] Trường Thánh kỵ sĩ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [AOV] [Long fic] Trường Thánh kỵ sĩ

Tác giả: wanderervn

Đọc Truyện

Đam bách Liên quân tổng hợp. Phát triển và làm rõ thêm cốt truyện sẵn có của AOV. Chủ đề trường học lai Harry Potter.
Dự định đây là 1 Long fic dài hơi.

nam x nữ cũng có tùy tình hình :))
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé.

Nguồn ảnh: sưu tầm google