Đọc Truyện Ảnh Creepypasta OC của nước ngoài( Drop) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ảnh Creepypasta OC của nước ngoài( Drop)

Tác giả: Pureen04061999

Đọc Truyện

Tổng hợp ảnh Creepypasta mị sưu tập được trên Devianart, Pin, Insta và nhiều nữa.

Danh sách Chap

The puppeteer( Reup)

Nathan the nobody

Candy pop

The doll maker( Vine)

Dr.Smiley

Jason the toy maker

Papa Grande

Candy pop' family

Kate the chaser

KageKao

Big daddy and sleeping daughter

Lily the doll maker

Dolly( và 1 số ảnh lặt vặt ko liên quan)

Hoaxton

Ani the wight

Lulu

Chris

Anesthesia

Jane the killer

Eyeless Jack

Sexual offender man

Slender OC: Archer

Slender OC: Lady Melody

Some Slender OC

Some Slender OC( cont.)

Creepypasta narrators

Pls read this

Creepypasta comic: Beast of blood

Creepypasta comic: Beast of blood( part 2)

Creepypasta comic: Beast of blood( part 3)

Creepypasta comic: The umbra

Creepypasta comic: The proxy encounter

Creepypasta comic: Adventure with Jeff the killer.

Creepypasta: Adventure with Jeff the killer(cont.)

Creepypasta comic: Brother

Creepypasta comic: Moonlight city(part 1)

Creepypasta comic: Moonlight city( part 2)

Creepypasta comic: Ananke, Slender family's story

Creepypasta comic: Ananke( cont.)

Creepypasta comic: Ananke( end)

Creepypasta comic: Creepy frozen pasta

Creepypasta comic: Creepy frozen pasta( cont.)

Creepy frozen pasta( part 3)

Creepy frozen pasta( part 4)

Creepy frozen pasta( part 5)

Creepypasta comic: Creeps.

Creepypasta comic: Association of Slender!

Creepypasta comic: Judge angel

I eat pasta for breakfast( The reboot)

Creepypasta Halloween.

Artist: Bleedingheartworks

Artist: Chisai Yokai

[Not Creepypasta] Grimm Tales of terrors

[ Not Creepypasta] Mortal kombat.

Lề: Góc show tranh hãm của kon ad

Fun test: Who are these Creepypastas?

Kết quả minigame

Gửi ảnh tiếp

Gửi tiếp

Lề: Giới thiệu ứng dụng: Episode

Some pictures i found on Internet.

Some pictures i found from the internet( part 2)

Phần câu hỏi

Tâm sự mỏng:vv

Ok để mị xàm lần cuối, méo muốn nói gì nữa

Ảnh before- after

Xả ảnh hot của Jane the killer

Sally và Sammy William và thông báo drop

Delu Cat giả danh

Vụ lùm xùm 4 năm trước trong fandom

Happy hallooween

Mr. Betty Krueger

Madame Macabre nói gì về Mary Sue và Gary Stu

1 số fact về các creepypasta (phần 1)

1 số fact về các Creepypasta (phần2)

Tin vắn Creepypasta

Creepypasta confession?

Zero

Ta cần nói chuyện mọi người à

Tin vắn Creepypasta( phần 2)

Tin vắn Creepypasta( phần 3)

Tin vắn Creepypasta (phần 4)

Creepypasta comic: Desolation

Tin vắn Creepypasta( phần 5)