Đọc Truyện Anh bán cám lợn [FULL] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Anh bán cám lợn [FULL]

Tác giả: LanRa7

Đọc Truyện

Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về Chủ Tịch nóng tính của CL Group.
Cảnh báo: Nam chính không được tốt đẹp cho lắm, truyện bẩn bựa, không có thời gian ra chap, cân nhắc trước khi đọc!!!
[CHÚ Ý: TRUYỆN CÓ THỜI GIAN RA CHAP RẤT LÂU, RẤT CHẬM...]
Ảnh bìa: Sưu tập từ Internet.
P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family

Loading...