Đọc Truyện Ác Bá Cửu Vương Gia - Cầu Mộng - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ác Bá Cửu Vương Gia - Cầu Mộng

Tác giả: kimtramclk

Đọc Truyện

ÁC BÁ CỬU VƯƠNG GIA - Cầu MộngTên gốc:恶霸九王爷(全本)

Tác giả:

Cầu Mộng -

裘梦Edit:CesiaNote:

Các vị bằng hữu có hảo tâm, vui lòng không có sự chấp nhận của chủ blog xin đừng đem bài đi nơi khác.Văn án:Quyền khuynh thiên hạ cửu vương gia quả thật biến thái đến nhân thần đều cộng phẫn,Nàng nhà cửa tan nát, không nơi nương tựa còn chưa đủ đáng thương,Cả ngày đem nàng ra làm đồ chơi, đem nàng ra đùa bỡn, chỉnh đến thê thảm,Nàng bất quá quá chỉ vào Thụy vương phủ của hắn làm một thô sử nha đầu, một người làm phần của cả hai người,Chăm sóc cho ấu đệ còn không đủ phân thân, còn bị ép làm vú nuôi cho con của hắn,Hảo muốn khóc, cuộc sống sao lại khó khăn tới thế?Nàng vừa bắt đầu nảy sinh ý niệm đào tẩu trong đầu, đêm đó đã bị hắn hung hăn "giáo huấn" vài lần,Mà hắn hình như là tra tấn nàng riết thành nghiện, chẳng những chiếm lấy thân thể của nàng, ngay cả tâm cũng không buông tha....Tuy rằng nàng thừa nhậ...