Đọc Truyện A-TEEN? [LaiKuanLin] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện A-TEEN? [LaiKuanLin]

Tác giả: KimHanna2411

Đọc Truyện

"10 năm qua... em đi không một tung tích. Em coi tôi là trò đùa? Vậy tôi hỏi em, em chờ đợi điều gì ở đây?...Tiền sao?... Tôi nguyện cho em tất cả. Đêm nay em phải là của Quán Lâm này.."

"Anh làm cái quái gì vậy? Anh hứa với tôi những gì...Quên đi! Đồ khốn..."

"Anh xin lỗi..."

"Tôi hận anh..."

"Anh yêu em..."

"Muộn rồi!"

Một số tên nvat là tự nghĩ và một số là tên ng nổi tiếng

Truyện lúc đầu sẽ không hay và khá rườm rà nhưng mong các reader thông cảm nhe! Về sau sẽ tình tiết hơn

M.n vote cho tôi để tôi biết là truyện tôi vẫn còn người đọc nhé. Không ai đọc tôi xóa bài mất