Đọc Truyện [18+/Tục] Thần tượng khiêu gợi - Phần I,II - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [18+/Tục] Thần tượng khiêu gợi - Phần I,II

Tác giả: bogguchannn

Đọc Truyện

Chặng đường từ một cô gái tuổi mới lớn ngây thơ non nớt bước chân vào làng giải trí đầy danh vọng cùng hoan lạc chỉ đơn giản là tình và tiền.

Có khá nhiều bạn muốn mình viết tiếp bộ nay nên mình quyết định sẽ viết tiếp, tuy nhiên cảm phiền mọi người đọc KHÔNG REPORT với ạ 🙏

Truyện sex, tục, đọc để giải trí vui lòng không năngj lời!!

Danh sách Chap

[Re-up|đã Edit] Phần I : LILY - Chương 1

[Re-up|Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 2

[Re-up|Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 3

[Re-up|đã Edit] Phần I : LILY - Chương 4

[Re-up|Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 5

[Re-up| Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 6

[Re-up|Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 7

[Re-up] Phần I : LILY - Chương 8

[Re-up|Last] Phần I : LILY - Chương 9

|New| - Phần I : LILY - Chương 10

|New| - Phần I : LILY - Chương 11

|New| - Phần I : LILY - Chương 12

|New| - Phần I : LILY - Chương 13

|New| Phần I : LILY - Chương 14

|New| Phần I : LILY - Chương 15

|New| Phần I : LILY - Chương 16

Chúc Mừng Năm Mới 2019 - Tâm sự mỏng

Khảo sát : Tục hay không tục?

|New| Phần I : LILY - Chương 17

|New| Phần I : LILY - Chương 18

|New| Phần I : LILY - Chương 19

|New| Phần I : LILY - Chương 20

|New| Phần I : LILY - Chương 21

|New| Phần I : LILY - Chương 22

|New| Phần I : LILY - Chương 23

Phần I : LILY - |Chương 24|

Phần I : LILY - |Chương 25|

Phần I : LILY - |Chương 26|

Phần I : LILY - |Chương 27|

Phần I : LILY - |Chương 28|

Phần I : LILY - |Chương 29|

Phần I : LILY - |Chương 30|

Phần I : LILY - |Chương 31|

Phần I : LILY - |Chương 32|

Notice

Phần I : LILY - |Chương 33 - kết |

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 1

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 2

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 3

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 4

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 5

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 6

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 7

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 8

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 9