Đọc Truyện [18+/Tục] Thần tượng khiêu gợi - Phần I,II - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [18+/Tục] Thần tượng khiêu gợi - Phần I,II

Tác giả: boggu143

Đọc Truyện

Có khá nhiều bạn muốn mình viết tiếp bộ nay nên mình quyết định sẽ viết tiếp, tuy nhiên cảm phiền mọi người đọc KHÔNG REPORT với ạ 🙏

Truyện sex, tục, đọc để giải trí vui lòng không năngj lời!!

Danh sách Chap

[Re-up|đã Edit] Phần I : LILY - Chương 1

[Re-up|Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 2

[Re-up|Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 3

[Re-up|đã Edit] Phần I : LILY - Chương 4

[Re-up|Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 5

[Re-up| Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 6

[Re-up|Đã Edit] Phần I : LILY - Chương 7

[Re-up] Phần I : LILY - Chương 8

[Re-up|Last] Phần I : LILY - Chương 9

|New| - Phần I : LILY - Chương 10

|New| - Phần I : LILY - Chương 11

|New| - Phần I : LILY - Chương 12

|New| - Phần I : LILY - Chương 13

|New| Phần I : LILY - Chương 14

|New| Phần I : LILY - Chương 15

|New| Phần I : LILY - Chương 16

Chúc Mừng Năm Mới 2019 - Tâm sự mỏng

Khảo sát : Tục hay không tục?

|New| Phần I : LILY - Chương 17

|New| Phần I : LILY - Chương 18

|New| Phần I : LILY - Chương 19

|New| Phần I : LILY - Chương 20

|New| Phần I : LILY - Chương 21

|New| Phần I : LILY - Chương 22

|New| Phần I : LILY - Chương 23

Phần I : LILY - |Chương 24|

Phần I : LILY - |Chương 25|

Phần I : LILY - |Chương 26|

Phần I : LILY - |Chương 27|

Phần I : LILY - |Chương 28|

Phần I : LILY - |Chương 29|

Phần I : LILY - |Chương 30|

Phần I : LILY - |Chương 31|

Phần I : LILY - |Chương 32|

Notice

Phần I : LILY - |Chương 33 - kết |

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 1

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 2

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 3

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 4

Phần II : Phong Nguyệt - Chương 5