Đọc Truyện ☆12chòmsao☆ ChuYến Đi VượT ThờI Gian•° - TruyenFun.Com

Đọc Truyện ☆12chòmsao☆ ChuYến Đi VượT ThờI Gian•°

Tác giả: VinVonVon

Đọc Truyện

Đang yên đang lành ở đâu sấm chớp mây đen quá trời rồi các sao trong cung náo loạn quá người bị sét đánh, người thì bất thình lình ngất xỉu vì sợ,...cả đám bất tỉnh cùng lúc , khi tỉnh dậy không biết đang lạc trôi ở chốn nào...(º ロ º๑)