Đọc Truyện (12 Chòm Sao) Thế Giới Tương Lai - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (12 Chòm Sao) Thế Giới Tương Lai

Tác giả: hasafada

Đọc Truyện

Quá khứ, hiện tại và tương lai đang bị xáo trộn bởi một tên độc tài gian ác. Liệu họ - 12 Chòm sao - có thể giải cứu được dòng thời gian và sắp sếp lại lịch sử được không?