Đọc Truyện [12 CHÒM SAO] TÂN NƯƠNG CỦA HỒ LY - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [12 CHÒM SAO] TÂN NƯƠNG CỦA HỒ LY

Tác giả: meilingQ03

Đọc Truyện

"Nàng là người, ta không phải. Nàng trùng sinh, ta thống khổ. Thế gian tâm tối nàng như đóa tử đằng nở giữa đêm, nguyện vì nàng sống mấy trăm năm, nguyện vì nàng mấy trăm năm chỉ yêu một người. Nguyện vì nàng, cả đời này chỉ chấp nhận một mối lương duyên. Dùng cả đời mà chờ đợi, ngỡ đâu kiệt sức mà buông bỏ lại nhận ra khắc cốt ghi tâm khó khước từ. Kiếp này đã hẹn nàng, vạn kiếp sau không thất hẹn. Nhưng lại sợ thời gian vạn dặm mà quên nàng cho nên ta hết lần này đến lần khác làm lại từ đầu, hết lần này đến lần khác mà quay đầu chỉ mong tìm được nàng giữa thế gian vô tình"

•Đăng tải duy nhất tại wattpad