Đọc Truyện 12 chòm sao: Mộng trung - TruyenFun.Com

Đọc Truyện 12 chòm sao: Mộng trung

Tác giả: HazyKatsu

Đọc Truyện

Đời này vốn nửa tỉnh nửa say
Nhân tâm mấy cạn, mấy còn đầy?
Tay nâng chén sành, cười ngạo nghễ
Mặc đời tư vị vạn phần cay.