Đọc Truyện [0421] Nhật kí meow meow - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [0421] Nhật kí meow meow

Tác giả: thaonhi26613

Đọc Truyện

'Bùi Tiến Dũng đang nuôi một con mèo. Đó không phải là một con mèo bình thường.'

@ ngắn rất ngắnnnn (và nhảm)

@ OOC. OOC. OOC. chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

@ just read and enjoy ~ đừng yêu cầu cao quá, đây chỉ là fanfiction :))

@ by Tử Lăng. please dont take out without my permission! thank you.