Đọc Truyện 180622-180912/南俊'nemchua hay nemchun?' - TruyenFun.Com

Đọc Truyện 180622-180912/南俊'nemchua hay nemchun?'

Tác giả: namchuniee

Đọc Truyện

- "em ơi, nhà anh không bán nemchua, em ăn tạm nemchun này nhé!"
các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận.
category: shortfic, fanfiction, imagine.
character: namjoon.
status: complete.
raititng: k+.
highest ranking: #1 - Monie ; #1 - Vietnamese ; #1- KNJ; #1 - 1994.
warning: lowercase.
(180622-180912)