ʙᴛs | ᴄʀᴇᴇᴘʏ sᴛᴏʀʏ

ʙᴛs | ᴄʀᴇᴇᴘʏ sᴛᴏʀʏ

Truyện được suy nghĩ hoàn toàn bởi Lép.

Will be continue...

(Được lấy cảm hứng từ "BTS và những câu chuyện kinh dị" )

______

5 Chương mới cập nhật truyện ʙᴛs | ᴄʀᴇᴇᴘʏ sᴛᴏʀʏ

Danh sách chương truyện ʙᴛs | ᴄʀᴇᴇᴘʏ sᴛᴏʀʏ