Thông báo chốt sổ

Tùy Chỉnh

về nghề của nhân vật chính trong truyện sắp tới của mình(trc khi sang dị giới) mình có một số lựa chọn cho các bạn
1.chuyên viên huấn luyện chó nghiệp vụ
2.Cảnh sát phòng chống ma túy
3.Sinh viên(có luyện Karatedo)
Hạn chót là chủ nhật nhé các tình yêu.

Loading...