198

Tùy Chỉnh

Lòng biết ơn là biểu hiện một tâm hồn cao thượng.
NGẠN NGỮ ANH