Thông báo

Tùy Chỉnh

Truyện sắp tới có thể bị gỡ do lý do bản quyền. Nếu có bị gỡ, mình sẽ đăng tiếp và sẽ không đăng lại các chương đã bị gỡ :).
Viết thông báo này để cho các bạn biết, lỡ như truyện này có bị gỡ thì vẫn có thể vào và theo dõi trang cá nhân của mình để xem tiếp các chương khác :).