Đôi lời

Tùy Chỉnh

Năm nay ta học lớp chín, còn một kỳ thi chuyển cấp hết sức quan trọng với lại bây giờ ta đang ôn thi học kỳ hai, thế nên truyện không thể viết nhiều được. Lịch đăng ta đã cố gắng hết sức để có thể viết được hai chương một tuần, mong mọi người hiểu cho ta.
Năm nay kỳ thi tuyển sinh cấp ba căng thẳng, thu sinh lại đông nên tranh giành mạnh mẽ, việc học đối với ta mà nói là việc quan trọng nhất.
Thế nên một tuần ta chỉ viết được đúng hai chương, mong mọi người thông cảm!
Hơn nữa truyện của ta đang bị đạo. Dù gì cũng là công sức ta bỏ ra, có thể cop truyện nhưng nhớ ghi nguồn, chứ đừng cop một nửa của ta rồi lại một nửa tự chém!
Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của ta!