32. Theory mới - chất xám sử dụng vào Album?!

Tùy Chỉnh

[THEORY]

Theo VCR mà BTS tung tại MAMA Hồng Kông năm 2018, một bạn ARMY đã dự đoán tracklist trong album "MAP OF THE SOUL : PERSONA" của BTS:
- HERO
- BOY WITH LOVE
- DREAM
- OUTRO: MAP OF THE SOUL

Ngoài ra, tên các bài hát này cũng được gợi cảm hứng từ các bài hát trước đây của BTS:
- Boy in Luv = Boy With Love

- HER = HERO
- No More Dream = Dream
Đồng thời, ban ấy còn dự đoán tên các album tiếp theo của BTS sẽ là:
- Persona - mini album (giống LY: Her)
- Anima/Animus - short film (giống LY: Wonder)
- Shadow - full album (giống LY: Tear)
- Self - repackage/special album (giống LY: Answer)

By me (@Sharmy)
19.03.25

👉🌟😔