Sanh Thần Min Yoongi❤

Tùy Chỉnh


Nào các cô! Hôm nay là sanh thần của Min Yoongi! Chúng ta cùng nhau gởi lời chúng cho anh ấy nào!❤
Còn nữa -..- Show album ảnh dìm cho tui coi nữa -..- Tui muốn coi muốn coi muốn coi!🙊