Yoongi

Tùy Chỉnh

*Khi bạn đến công ti của anh chơi với các thành viên và là mục tiêu của những trò con bò :)*


V + NamJoon: Em gì ei~ bỏ anh ấy về với đội anh nè :)


Jeon Nochu: Hyung ấy có cơ bắp như anh đâu :) về đây anh sẽ nâng em như nâng tạ :))


August D: Đừng đứa nào cản anh, anh mày diss từng đứaaaa, đừng cản anh...


Loading...