Text Kinm TaeHyung

Tùy Chỉnh

T/b đã gửi 3 ảnh
You: Yahh!! Kim TaeHyung!! Quân giết người!!!!!
TaeTae: Sao thế cưng?
Anh đẹp trai quá đúng không :)
You: Đồ chết dẫm nhà người ><
Suốt ngày thả thính ><
TaeTae: Vậy mới cưa đổ được những đứa đầu đất :)))

You: Đầu đất?? -.-'
TaeTae: Ơ.... Anh gửi nhầm đấy ^^ là đáng yêu mới đúng ^^
You: Nhà ngươi bị cấm cung 1 tuần. -.-
TaeTae: Người ơi đừng mà T,T anh xin lỗi~
T/b đã offline 2 phút trước
TaeTae: Đừng làm vậy mà T.T
Bae ơi~~
T/b yêu dấu ơi~~

Loading...