TaeHyung x Mi Jin (kakaotalk)

Tùy Chỉnh

Chap này của bạn NgocTrang106 chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
•••••••••••

MiJinie: Ê BwiBwi
BwiBwi: Mày lại xin ăn đúng không -.-
MiJinie: Làm như tao heo vậy -.-
BwiBwi: Chứ kêu làm ?
MiJinie: Mày biết Jimin lớp bên đúng không?
BwiBwi: Học chung lớp nhảy.
BwiBwi: mày hỏi chi vậy?
MiJinie: Giới thiệu cho tao đi :3
BwiBwi: Không bao giờ -.-

MiJinie: Đi :<< bạn thân của mày ế chổng mông rồi đây :<<
BwiBwi: Không! Tao nuôi mày từ lúc mày còn con heo sữa, bây giờ mày thành heo nái sắp xuất chuồng rồi còn   —.—''
BwiBwi: Chả lẽ tao chịu lỗ à (Ò^Ó)
MiJinie: Ơ.... Tao không phải heo tên kiaaaaaaa!!!!
BwiBwi: Mày chẳng những heo nái, mày sắp thành con heo giống cho nhà tao rồi đấy :vv
Bwibwi: Liệu hồn đòi theo thằng khác chết với tao  —''—
MiJinie: ?!?!?!?
BwiBwi: Tao yêu mày!
MiJinie: ......

Tận lực trả request chuẩn bị đợt 3 :333