TaeHyung (kakaotalk)

Tùy Chỉnh

*T/b đã gửi một ảnh*


Bạn: Hự...thần thiếp xin quỳ rạp dưới chân người :))
Tae: Nhà ngươi đừng hòng đụng vô -.-
Bạn: Oppa~~
Tae: Gì -.-
Bạn: Cho sờ miếng đi :3
Tae: Không cho -.-
Bạn: Đi mà~~
Tae: Không -.-
Bạn: Sao nhìn mặt anh phẫn nộ dị??
Tae: Còn hỏi??
Bạn: Hả???
Tae: Ngươi bị cúp trà sữa và chocolate một tuần -.-
Bạn: Đừng mà T.T thiếp đã làm gì nên tội T.T
Tae: Dọn đồ qua ở với JungKook đi -.-
Bạn: Sao dị :< thiếp yêu người mờ :<
Tae: Sáng nay ai sờ ti JungKook -.-
Bạn: Em

Tae: Ai cứ bám theo JungKook giành chocolate -.-
Bạn: Em
Tae: Ai bơ anh cả ngày hôm nay để chơi với JungKook -.-
Bạn: Em
Tae: Còn gì trăn trối không -.-
Bạn: Anh không giận em lâu được đâu :3
Tae: Sao?
*T/b đã gửi 2 ảnh*Bạn: :)))))
Tae: Biết ngay mà -.- định cho tui ăn chay chớ gì -.-
Bạn: Vậy hết giận rồi hả :3
Tae: Suy nghĩ lại thấy tội nên tha cho đó -.-
Bạn: :333
Tae: -.-
Bạn: :33


🌱

Loading...