TaeHyung (call)

Tùy Chỉnh

- Anh ơi!!! Cứu~
- Chuyện ? Ai ăn hiếp em? sao không?
- Hức....em bị lạc.
- Rồi rồi bình tĩnh đi, nói anh nghe chỗ em đang ?
- Em...hức......dưới một đám mây hình đĩa bay...... to lắm.....hức...anh mau tới đi...
- Còn nữa?
- Hức.....tới lẹ đi....hức...sắp tối rồi...hức...
- Đư.....*tút..tút..tút*

- Ơ đm máy hết pin rồi....* lên khóc* cái tên Kim TaeHyung nhà anh đang đâu......hức hức...
🌱

Loading...