TaeHyung

Tùy Chỉnh

*T/b đã gửi một ảnh*


Bạn: Ngày ấy đâu rồi :< sao giờ múi nó thành nước lèo dị :<<
TaeTae: Tấm hình đâu ra dị -.-
Bạn: Jimin oppa đưa em đó :3
TaeTae: Dọn đồ qua ở với nó luôn đi -.-
Bạn: Em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi :))))
*TaeTae đã chặn bạn*

Bạn: Ơ... Em đùa xíu mà....
Tin nhắn không được gửi
Bạn: Người yêu đẹp trai lai láng ới ơi~~
Tin nhắn không được gửi
Bạn: ..... :) thôi bome rồi :)Loading...