NamJoon

Tùy Chỉnh

T/b ngố: Oppa ới!!
Joon google: Anh đây! Có chuyện gì?
T/b ngố: "Tôi cần thêm một chút thời gian!" trong tiếng Anh nói như thế nào?
Joon google: "I need some more time".
T/b ngố: Kamsa oppa!
Joon google: Em định làm gì đấy?
T/b ngố: Không có gì đâu!
Joon google: Có nói hay không? How do you want?

T/b ngố: Pardon!


Joon google: Sao cứ theo Jungkook mãi vậy hả?
T/b ngố: =))))

🍀Min

Loading...