Mở request đợt 2

Tùy Chỉnh

Dự là 50 chap sẽ mở cửa nhận request 1 lần mà đợt này 60 chap cmnr mấy thím ạ :))) mấy thím có đặt request hôn :))))))
*Lưu ý: vui lòng điền đúng mẫu ở dưới vào phần cmt + hagtag au mà bạn muốn và vote chap này nhé, mình sẽ không nhận cmt không hợp lệ.*

~Mẫu: phần chữ không in đậm là ví dụ.
1. Tên bạn: Choi HwangYoung
2. Warning: 16+
3. Bias: TaeHyung =)))
4. Tình huống: (nếu có)
#au mà bạn muốn.
VD: #Cá; #Min; #Wol


🌱

Loading...