Kim TaeHyung

Tùy Chỉnh

*Bạn có một cuộc gọi từ Người Yêu Đẹp Trai Lai Láng Lồng Lộn*
Bạn: Em đây.
Tae: À lố~ Em à?
Bạn: Em đây.
Tae: Nhớ anh không?
Bạn: Mới gặp nhau mà -.-
Tae: Nhớ à :))
Bạn: ......

Tae: Làm gì đấy?
Bạn: Đang học -.-
Tae: Đến với anh này~
Bạn: -.-
Tae: Hỡi em~~~
Bạn: Tui hông quen mấy người -.-
*Tút ..........Tút........ Tút......*


--------------

Thím nào không hiểu thì nghe bài mài dà hí đi :3

Loading...