Kim SeokJin (Kakaotalk)

Tùy Chỉnh

Chin Chin màu hường: Hú hù, tình yêu anh có ở đó không?
T/b cute của Chin hường: Em đây!
Chin Chin màu hường: Hình như hôm nay là 20/10. Ở Việt Nam là quốc tế phụ nữ nhỉ?
T/b cute của Chin hường: Vâng, có gì không anh?
Chin Chin màu hường: Em muốn quà gì không?
T/b cute của Chin hường: Em là con gái, chưa là phụ nữ đâu ụp pa à =)))
Chin Chin màu hường: Nhưng anh vẫn muốn tặng quà cho em.
T/b cute của Chin hường: Làm sao mà tặng? Dù anh có gửi sang đây cũng mất mấy ngày, lố ngày lễ luôn rồi.

Chin Chin màu hường: Không! Chỉ mất năm giây để em nhận và xem nó thôi.
T/b cute của Chin hường: Hửm? Em không hiểu.
Chin Chin màu hường: 20/10 vui vẻ!

T/b cute của Chin hường: =.="
----------
🐹Min

Loading...