JungKook (selca series)

Tùy Chỉnh

Bạn: Kookie à anh nằm đàng hoàng lại cho em chụp điiii~
JungKook: Anh nằm kiểu nào cũng đẹp hết :) chụp đi :)Dạo này tui biến thái quá :) có thím nào 🔞 hem :)) cẩn thận thính H ùa dìa :)))
Tem: vyaiko1305

Loading...