JungKook

Tùy Chỉnh

Cô đang ăn gà rán, thì Jungkook đi tới.
- Cho anh ăn với!
- Nhảy sexy dance đi em cho ăn.
- Chuyện nhỏ.
Cô nằm bò ra ôm bụng cười. Jungkook kéo cô dậy.
- Rồi, cho ăn với.
- Nè.
Cô phì cười.

- Anh ăn gà hay ăn thịt người vậy?
- Chờ đi, ăn gà xong anh sẽ ăn em.∆Min
: Mị sẽ giám sát nhà ngươi, ngươi càng ngày càng thiết muối -.-

Loading...