Jung Hoseok

Tùy Chỉnh

Hobi: Em muốn quà 20/10 không nấm??
Bạn: Tất nhiên rồi :33
Hobi: Vậy em phải là phụ nữ :3
Bạn: How to trở thành womaneu??
Hobi: Ở nhà chờ :)) anh về chỉ cho :)))))


--------------
20/10 dui dẻ :)))


Loading...