Jimin

Tùy Chỉnh

Anh đang rất bận cho comeback sắp tới nên hai người không có thời gian gặp nhau. Bạn rất nhớ anh, 2h sáng, bạn đang làm bài tập ở phòng khách thì nghe có tiếng chuông cửa. Bạn mở ra thì thấy anh đến mang theo đồ ăn.
"Anh tới rồi nè t/b!!!! Nhớ em quá đi ><"


Loading...