Hoseok

Tùy Chỉnh

T/b đã gửi một ảnh


Bạn: Anh thấy bộ này thế nào?
Hoseok: Quá hở hang
T/b đã gửi một ảnh.


Bạn: Còn cái này?
Hoseok: Không được.
Bạn: Em thấy được mà .-.
Hoseok: Em định đi đâu?
Bạn: Em đi sinh nhật bạn :3

Hoseok: Ở đâu? Với ai? Chừng nào về? Sao không rủ anh?
Bạn: .-. Sinh nhật MinHoo, chắc em về trễ nên anh tự đi ăn đi.
Bạn: Mà rủ anh làm chi -.-
Hoseok: Cho anh đi với, em ở cạnh thằng nhóc MinHoo đó anh không yên tâm
Bạn: .-.
Hoseok đã gửi một ảnh


Hoseok: Mặc nó đi rồi chờ anh về :>>> yêu em :33🌱
Bí request quá đi ω ~

Loading...