Yoongi 💕

Tùy Chỉnh

Lil text

Tin nhắn thoại from Đường 🍪
9:00 a.m
Dậy đi!!!
10:00 a.m
Ê!!!! Mặt trời lên đến mông rồi đấy :< dậy nấu cơm đi!!!!
10:30 a.m
Dậy đi em ơi.... anh đói....
11:00 a.m
Tôi nấu hết rồi đấy :<< mời cô nương lết mông xuống ăn hộ tôi cái.
Mau lên đấy.
https://www.youtube.com/watch?v=tTJZLwFZf30
Dễ thương vl :>>>>

🦉Dab

Loading...