Taehyung ❤

Tùy Chỉnh

*The Alien đã gửi tin nhắn cho bạn*
*Bạn chấp nhận tin nhắn đang chờ*

The Alien
- Hello?
Bạn
-What???
The Alien:
- Nothing :3 love you
Bạn
- Cái đéo =='
The Alien

- Anh yêu em my bae 💖💖💖
Bạn
- Đm ai đấy =='
Pii: ăn với nói :V
The Alien
- Yêu nhiều :3


*bạn đã chặn The Alien*
Nhắc nhở là sẽ có part 2 nhé :v nhớ chờ, xem bạn Tae Tae của chúng ta có tán đổ t/b được hông :3

Thứ bảy máu chảy về t(r)ym 💖

🐷Pii

Loading...