Nếu có 1 ngày....

Tùy Chỉnh

Nếu thôi nhá :)))))

Jin hết tham ăn.....
Namjoon hết hậu đậu.....
Yoongi hết swag.......
Hoseok trở nên cam đảm hơn :)))))
Jimin cao nhất nhóm :))))) và GOT JAMS :)
Taehyung không làm trò với khuôn mặt đẹp trai nữa........
Jungkook không thích game nữa.....

Chuyện éo gì sẽ xảy ra???Loading...