Jay Kay

Tùy Chỉnh

Bạn đang lẩm nhẩm theo bài MIC drop.
Did you see my bag? Did you see my bag?
Jungkook đọc lái sang 1 phát.
Did you seal my bag? Did you seal my bag? (Dab: là chơi chữ đó :v, seal nghe giống với see)

https://www.youtube.com/watch?v=7oiZ1hAJ6Qc

🐹
Tao cùy lạy đứa nào làm ra quả vid này :))))))))Hê lô, t là au mới Dab, cứ gọi t là Đáp hay Dab tùy chúng m, t là boy nhe :">


🦉Dab