Hoseok ❤

Tùy Chỉnh

101 cách thả thính t/b (chỉ có thiếu cách chứ không bao giờ thừa).
Made in Chây Hốp.

Lần 1.
Chây Hốp:
T/b ơi?
Bạn:
Cái giề???
Chây Hốp:
Mày thấy mùi gì khét không?
Bạn:
Đéo???
Chây Hốp:
Con tym tao đang cháy vì mày :<
Bạn:
Đã xem
Chây Hốp:
Má!!!!! :<
Lần 2
Chây Hốp:


Úi tao lỡ tay làm rơi que kem vô trong mess của mày :<
Tới xin lại nè :">
Bạn:
Đm trông ngon thế mày *^~^*
Chây Hốp:
Mày ăn nó thì tiện thể ăn luôn tao cũng được
Bạn:

Phải làm sao khi tao thèm kem mà không thèm thịt ngựa :)
*bạn đã block Chây Hốp*
Chây Hốp:
Đuỵt :D

Lần N
Chây Hốp:
T/b~ t/b à~
Bạn:
Seen
Chây Hốp:
T/b à~ t/b ơi~
Bạn:
Gọi cái beep :D sao lại có chuyện gì à?
Chây Hốp:
Mày đổ tao chưa?
Bạn:
Cứ coi là rồi đi.........
Chây Hốp:
Say oh yeah =3 không uổng công tao ngày đêm cưa mày, TAO THÍCH MÀY
Bạn:
Ừ kệ mẹ mày :D *auto phũ*
Chây Hốp:
Vẫn phũ vậy T^T

I got no jam~
No jam~
No jam~
🌙 Luna


Loading...