BANGTAN 💖

Tùy Chỉnh

Nếu trong nhà còn 1 gói mỳ, thì sẽ như thế nào

Namjoon: Em ăn đi, dù sao anh cũng là đàn ông mà (Pii: tốt vãi 😃)

Jin: Em không chịu nhường thì anh đi mua mỳ đen về ăn vậy :<

Yoongi: 1 là gói mỳ 2 là mất chồng, chọn đi

Hoseok: Ứ thích ăn mỳ đâu, ta ra ngoài ăn đi

Jimin: Em ăn đi
Bạn: Sao tốt quá vậy trời?
Jimin: Tối đền anh là được rồi
Bạn: WTF???

Taehyung: Đi ngủ, dẹp ăn uống hết đi

Jungkook: Ăn em ngon hơn ăn mỳ đấy cưng ;)))


Ý tưởng hơi cạn tí, thông cảm dùm 😂

Để đóng góp ý kiến vui lòng cmt ý tưởng kèm hastag #imagine để hội còn có ý tưởng để viết :)))

🐷 Pii

Loading...