TaeTae (selca series)

Tùy Chỉnh

Bạn: TaeTae à~ Kim chi~~~
Tae: Dẹp -.- đang ăn mà chụp choẹt cái giề -.-