TaeHyung

Tùy Chỉnh

Bạn có buổi đi cắm trại 2 ngày 2 đêm với trường, vì có nuôi một chú chuột hamster nên bạn nhờ anh chăm giúp, cũng rất tên tâm vì Bé Cưng rất thích chơi với TaeHyung.
Đi được nữa ngày thì điện thoại thông báo có tin nhắn.
-"T/b à, em mau mau về đi, Bé Cưng hun anh đây này, em cứ ở đó là anh cưới Bé Cưng luôn đấy :))"--------