Min Yoongi (selca series)

Tùy Chỉnh

Bạn: Min Ami ơi~~ Chụp miếng đi :3
Yoongi: Nốt lần này nữa thôi đó nghen :) tui đẹp chớ tui không có dễ dãi à :))


Tem: vyaiko1305