JungKook (kakaotalk)

Tùy Chỉnh

JeyKey đã online
21:38
JeyKey: Đố em khi đi đường em vấp cục đá té u đầu thì đầu em đau hay cục đá đau :)

T/bxênhxắnnếtna: Tất nhiên là đầu em đau :)) hỏi thừa :>

JeyKei: Sai rồi cưng :)

T/bxênhxắnnếtna: Chứ duỳ -.-

JeyKey: Trái tim anh đau :))

T/bxênhxắnnếtna: ........
Vote với cmt khó lấy quá🙂