Jin

Tùy Chỉnh

Bạn: Senpai à~~ Anh có thể giữ hình tượng chút được không -.-
Jin: Nó là gì? Ăn được hem? :>>