Hoseok

Tùy Chỉnh

Dạo này anh cực kì mê Despacito, lúc nào cũng lãi nhãi khiến bạn muốn phát điên.
Bạn: Anh suốt ngày despacito có mệt không vậy -.-
Hoseok: Khẽ thôi cưng à~
Bạn: JUNG HOSEOK!!! Anh im đi!!!
Hoseok: Khẽ thôi cưng à~
Bạn: ... -.-
Anh chồm sát người bạn, thì thầm thật nhỏ vào tai.
Hoseok: Khẽ thôi cưng à~

Bạn: Tối ra sô pha ngủ "___ __
Hoseok: Khẽ.... À nhầm t/b đại nhân, người muốn lớn cứ lớn, không cần phải khẽ nữa đâu :>