Hobi

Tùy Chỉnh

Cũng khá lâu rồi bạn không ghé kí túc xá chơi với các anh, hôm nay bạn đến JungKook liền rủ bạn chơi game hết nguyên ngày. Hoseok do bận ở phòng tập nên không biết bạn ghé chơi, vừa về anh đã thấy bạn và JungKook tựa đầu nhau ngủ ngon lành trên sofa.
Lúc bạn ngủ dậy thì đã chập tối nên bạn đi về luôn mà không nói chuyện được nhiều với anh. Lúc bạn vừa đi khỏi, anh đã nhào tới JungKook.
- Cái thằng nhóc này, trên người toàn mùi của t/b. Né né vợ anh mày ra biết chưaaaaa
Cho xin miếng tương tác đi mấy cậu :3